Danh mục: Anh Văn Giao Tiếp Hằng Ngày
January 26, 2015 | by Trinh Vo | Lượt xem: 7,838 views

Mệnh đề quan hệ (relative clause) còn được gọi là mệnh đề tính ngữ (adjective clause) vì nó là một mệnh đề phụ được dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó (tiền ngữ). Mệnh đề quan hệ được nối với mệnh đề chính bởi các đại từ […]


Anh Văn Giao Tiếp Hằng Ngày