Danh mục: Phương Pháp Tự Học Ngữ Pháp
August 22, 2015 | by Trinh Vo | Lượt xem: 25,323 views

Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau.Mỗi loại câu hỏi đều có một cách cấu tạo và mục đích khác nhau.  Trong câu hỏi, trợ động từ hoặc động từ 'to be' bao giờ cũng đứng trước chủ ngữ. Nếu không […]

August 22, 2015 | by Trinh Vo | Lượt xem: 3,963 views

CHUẨN NHẤT và đơn giản, dễ nhớ nhất dành cho người mới học tiếng anh 1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Simple Present VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG ·        (Khẳng định): S + Vs/es + O ·        (Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O ·        (Nghi vấn): DO/DOES + S + […]

August 11, 2015 | by Trinh Vo | Lượt xem: 3,251 views

Hôm nay, Anh ngữ TÔI TỰ HỌC sẽ giúp bạn giải quyết nỗi lo khi phải nhớ động từ bất quy tắc khi chuyển động từ về dạng quá khứ. Đọc bảng động từ bất quy tắc có vẻ quá ư khô khan nhưng hôm nay, bạn sẽ thấy chúng dễ […]

May 20, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 1,805 views

Bạn đã biết Thế nào là câu đảo ngữ? Có bao nhiêu loại câu đảo ngữ mà các em nên biết? Trong bài học này, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc đó giúp các em. Đảo ngữ đề cập tới hiện tượng động từ không theo qui tắc trong […]

April 29, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 1,886 views

Phần 3 Tôi Tự Học đã giới thiệu các bạn 10 cấu trúc quan trọng trong Tiếng Anh.Hôm nay chúng ta cùng ôn tập tiếp nha 1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá….để cho ai làm gì…) e.g. This structure is too easy […]

April 25, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 1,201 views

Dưới đây là những cấu trúc câu tiếng anh khi sử dụng: to do cấu trúc câu thường gặp trong tiếng anh To do (say) the correct thing: Làm (nói) đúng lúc, làm (nói) điều phải To do (sb's) job; to do the job for (sb): Làm hại ai To do (work) miracles: […]

April 25, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 1,503 views

Phần 2 Tôi Tự Học đã giới thiệu các bạn 10 cấu trúc quan trọng trong Tiếng Anh.Hôm nay chúng ta cùng ôn tập tiếp nha 21/ Cấu trúc: S + V + (not) enough + noun + (for sb) to do st = (không) đủ cái gì để (cho ai) làm […]

April 14, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 4,363 views

Phần 1 Tôi Tự Học đã giới thiệu các bạn 10 cấu trúc quan trọng trong Tiếng Anh.Hôm nay chúng ta cùng ôn tập tiếp nha 11)•Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì) *1: She would rather play games than read books. […]

April 14, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 4,212 views

Cùng Tôi Tự Học ôn lại một số cấu trúc thường dùng trong Tiếng Anh các bạn nhé. 1)•S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá….để cho ai làm gì…) *1This structure is too easy for you to remember. *2: He ran too fast […]

April 14, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 1,892 views

Học tiếng anh không thể không biết đến TIỀN TỐ, HẬU TỐ TRONG TIẾNG ANH mem ah ^^ Và đây là Tôi tự Học gửi đến các bạn một số tips nè. Cùng tìm hiểu nha I/ Tiền tố phủ định ✔ Un Được dùng với: acceptable, happy, healthy, comfortable, employment, […]


Phương Pháp Tự Học Ngữ Pháp