Giảm Sốc 150k – Sự kiện T10,11/2017

Nhân dịp 20/11/2017, Anh ngữ Tôi Tự Học đưa ra chương trình giảm ngay 150k cho học viên đăng ký bất kỳ khóa học 3 tháng

Áp dụng: từ ngày 20/10 đến hết ngày 20/11/2017.

Áp dụng đồng thời 2 cơ sở:

P/s: Chương trình khuyến mãi không áp dụng các chương trình Phiếu quà tặng, giảm đóng nhóm… 


Giảm Sốc 150k – Sự kiện T10,11/2017

Bình Luận