Phân Biệt "Can, May, Be able to"

Phân Biệt "Can, May, Be able to"

Email In PDF

Can, May, Be able to
Có thể, Có khả năng

1/ Can
Can là một động từ khuyết thiếu, nó có nghĩa là có thể. Can luôn luôn được theo sau bởi một động từ nguyên thể không có to (bare infinitive).
Can không biến thể trong tất cả các ngôi.
Khi dùng trong câu phủ định thêm not sau can và chuyển can lên đầu câu khi dùng với câu nghi vấn.

(Lưu ý: chúng ta có thể nói động từ to be, to do, to have nhưng không bao giờ nói to can).

Ví dụ:
I can speak English
(Tôi có thể nói tiếng Anh=Tôi biết nói tiếng Anh)

She can't study computer
(Cô ta không thể học máy tính được)

Cannot viết tắt thành can't
Can được dùng để chỉ một khả năng hiện tại và tương lai.


Đôi khi can được dùng trong câu hỏi với ngụ ý xin phép như:

Can I help you?
(Tôi có thể giúp bạn được không?)

Can I go out ?
(Tôi có thể ra ngoài được không?)

2/ May
May cũng có nghĩa là có thể nhưng với ý nghĩa là một dự đoán trong hiện tại hay tương lai hoặc một sự được phép trong hiện tại hay tương lai

Ví dụ:
It may rain tonight
(Trời có thể mưa đêm nay)

May I use this?
(Tôi được phép dùng cái này không?)

May được dùng ở thể nghi vấn bao hàm một sự xin phép.
Để dùng may ở thể phủ định hay nghi vấn ta làm như với can.
maynot viết tắt thành mayn't
Câu phủ định dùng với may bao hàm một ý nghĩa không cho phép gần như cấm đoán.

Ví dụ:
You may not go out
(Mày không được ra ngoài)

3/ Be able to
Thành ngữ to be able to cũng có nghĩa là có thể, có khả năng.
Nhưng khi nói có thể ta phân biệt giữa khả năng và tiềm năng.
Tiềm năng là điều tự mình có thể làm hoặc vì năng khiếu, hiểu biết, nghề nghiệp, quyền hành hay địa vị.
Khả năng là điều có thể xảy ra do một năng lực ngoài mình như một dự đoán.
Tuy rằng chúng ta có thể sử dụng can và be able to đều được nhưng be able to dùng để nhấn mạnh về tiềm năng hơn.

Ví dụ:
I can speak English = I am able to speak English.


Các bạn hãy bấm nút Like/ Thích để kết bạn và giao lưu với Anh Ngữ TÔI TỰ HỌC qua facebook sau để có thể nhận được những chia sẻ về phương pháp học Anh Văn hữu ích nhé:(http://www.facebook.com/ToiTuHocAnhNgu)


 

[Hãy chia sẻ bài viết hữu ích cho bạn bè qua các Mạng Xã Hội]

Facebook Google + Youtube Yahoo !
facebook-tu-hoc-anh-van
google-tu-hoc-anh-van
youtube-tu-hoc-anh-van

yahoo-tu-hoc-anh-van

THÔNG TIN CẦN BIẾT

gioi thieu anh ngu tu hoc anh van
hoc phi anh ngu tu hoc anh van
dia chi anh ngu tu hoc anh van
dia chi anh ngu tu hoc anh van
dia chi anh ngu tu hoc anh van

FaceBook TÔI TỰ HỌC

CÁC ĐỐI TÁC

awake your power
lich hoi thao anh ngu tu hoc anh van
ban tin blueup
ky nang mem tu hoc anh van
tu van hoc anh van
Email Marketing

ho-tro-online