Cách Dùng THE OTHER - OTHER - ANOTHER - THE OTHERS - OTHERS

Cách Dùng THE OTHER - OTHER - ANOTHER - THE OTHERS - OTHERS

Email In PDF

1. Another ...: một...nào đó
Số ít, dùng khi nói đến một đối tượng nào đó không xác định
This book is boring. Give me another quyển sách này chán quá đưa tôi quyển khác xem => quyển nào cũng được, không xác định.

2. Others : những .... khác
Số nhiều, dùng khi nói đến những đối tượng nào đó không xác định.
These books are boring. Give me others : những quyển sách này chán quá, đưa tôi những quyển khác xem => tương tự câu trên nhưng số nhiều.

3. The other : ...còn lại
Xác định, số ít
I have two brothers. One is a doctor ; the other is a teacher.
Tôi có 2 ngừoi anh. Một ngừoi là bác sĩ ngừoi còn lại là giáo viên.

4. The others : những ...còn lại
Xác định, số nhiều
I have 4 brothers. One is a doctor ; the others are teachers.
Tôi có 4 người anh. Một ngừoi là bác sĩ những ngừoi còn lại là giáo viên.

The others = The other + N số nhiều
There are 5 books on the table. I don't like this book. I like the others = ( I like the other books )
Lưu ý là khi chỉ có 2 đối tượng thì đối tượng đầu tiên dùng ONE đối tượng thư 2 dùng THE OTHER.
I have 2 brothers. One is a doctor, and the other is a teacher. Tôi có 2 người anh. Một người là bác sĩ, người kia là giáo viên.

Nguyên lý cần nhớ:
Để sử dụng tốt các chữ này các bạn sẽ xem xét các yếu tố sau:
• Có phải là (những) cái cuối cùng trong tập họp đó không? ( để quyết định dùng the hay không )
• Số ít hay số nhiều? ( để quyết định dùng another hay other )
• Phía sau có danh từ hay không ? ( để phòng khi danh từ số nhiều thì dùng other chứ không dùng others)

--(st)--


Các bạn hãy bấm nút Like/ Thích để kết bạn và giao lưu với Anh Ngữ TÔI TỰ HỌC qua facebook sau để có thể nhận được những chia sẻ về phương pháp học Anh Văn hữu ích nhé:(http://www.facebook.com/ToiTuHocAnhNgu)


 

[Hãy chia sẻ bài viết hữu ích cho bạn bè qua các Mạng Xã Hội]

Facebook Google + Youtube Yahoo !
facebook-tu-hoc-anh-van
google-tu-hoc-anh-van
youtube-tu-hoc-anh-van

yahoo-tu-hoc-anh-van

THÔNG TIN CẦN BIẾT

gioi thieu anh ngu tu hoc anh van
hoc phi anh ngu tu hoc anh van
dia chi anh ngu tu hoc anh van
dia chi anh ngu tu hoc anh van
dia chi anh ngu tu hoc anh van

FaceBook TÔI TỰ HỌC

CÁC ĐỐI TÁC

awake your power
lich hoi thao anh ngu tu hoc anh van
ban tin blueup
ky nang mem tu hoc anh van
tu van hoc anh van
Email Marketing

ho-tro-online