[THÔNG BÁO] ĐIỀU CHỈNH HỌC PHÍ KHÓA HỌC TỪ 22/2/2018

Anh ngữ Tôi Tự Học thông báo mức học phí mới của các khóa học (Áp dụng từ ngày 22/02/2018) như sau:

🎁🎁🎁 Ưu Tiên Đăng Ký Giữ Chỗ Cho Các Khóa Học Trước Tết với Mức Học Phí CŨ (tiết kiệm 10% và được giảm giá ưu đãi thêm 250K) ✨✨✨

(ĐVT: vnđ)

TOEIC TỐI   1,5 THÁNG    3 THÁNG   4,5 THÁNG

CS PHÚ NHUẬN

1.200.000 2.300.000 3.200.000

CS THỦ ĐỨC

1.100.000 2.100.000 2.800.000
PHÍ CŨ: PHÚ NHUẬN 1.100.000 2.100.000 3.000.000
PHÍ CŨ: THỦ ĐỨC 900.000 1.700.000 2.500.000

 

TOEIC SÁNG 1,5 THÁNG  3 THÁNG
CS PHÚ NHUẬN 1.000.000

1.800.000

CS THỦ ĐỨC 1.000.000 1.800.000
PHÍ CŨ: PHÚ NHUẬN 750.000 1.500.000

 

GIAO TIẾP – PHÁT ÂM BASIC TOEIC SPEAKING NATIVE SPEAKER
THỜI LƯỢNG 2,5 tháng 2 tháng 1,5 tháng
CS PHÚ NHUẬN 2.550.000 2.250.000 2.450.000
CS THỦ ĐỨC 2.550.000 2.250.000 2.450.000
PHÍ CŨ: CẢ 2 CƠ SỞ 2.250.000 1.800.000 – 

 

🎁🎁🎁 Ưu Tiên Đăng Ký Giữ Chỗ Cho Các Khóa Học Trước Tết với Mức Học Phí CŨ (tiết kiệm 10% và được giảm giá ưu đãi thêm 250K).


[THÔNG BÁO] ĐIỀU CHỈNH HỌC PHÍ KHÓA HỌC TỪ 22/2/2018

Bình Luận