Danh mục: Phương Pháp Tự Học Ngữ Pháp
April 8, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 2,532 views

Bài viết này sẽ giúp bạn PHÂN BIỆT cách dùng câu điều kiện loại zero, 1, 2 và 3 LOẠI ZERO (0):  – If + Mệnh đề 1 (thì hiện tại đơn giản), Mệnh đề 2 (thì hiện tại đơn giản) => Khi muốn nhắn nhủ ai đó: E.g: If […]

April 6, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 134,442 views

Trong bài viết này, Anh ngữ Tôi Tự Học giúp các bạn hệ thống lại vị trí các từ loại trong Tiếng Anh, bạn nào còn thắc mắc thì comment bên dưới để chúng tôi hỗ trợ các bạn nhé. 1. Danh từ (Noun): – Sau a, an, the, this, that, these, […]

February 27, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 1,356 views

Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Trong câu hỏi, trợ động từ hoặc động từ  ”to be” bao giờ cũng đứng trước chủ ngữ. Nếu không có trợ động từ hoặc động từ  ”to be“, ta phải dùng dạng thức […]

February 27, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 1,193 views

Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn thường khiến nhiều bạn lẫn lộn, không biết chúng khác nhau cái gì trong cấu trúc và ý nghĩa. Vì vậy, chúng ta cùng xem lại kiến thức về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn nhé. […]

January 28, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 1,095 views

1. Phía trước là “all, little, much, few, everything, none ” thì dùng “that” mà không dùng “which”. Ex: There are few books that you can read in this book store. (Có một vài cuốn sách mà bạn có thể đọc ở tiệm sách này). 2. Từ được thay thế […]

January 28, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 1,208 views

Ngữ pháp là một khía cạnh ngôn ngữ nhận được những ý kiến khác nhau từ người học. Một số người học rất hứng thú với việc tìm ra những qui luật ngữ pháp và làm nhiều bài tập ngữ pháp. Người khác thì ghét học ngữ pháp và nghĩ […]

January 28, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 1,228 views

1. Another …: một…nào đó Số ít, dùng khi nói đến một đối tượng nào đó không xác định This book is boring. Give me another quyển sách này chán quá đưa tôi quyển khác xem => quyển nào cũng được, không xác định. 2. Others : những …. khác Số nhiều, […]

January 28, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 1,298 views

Hầu hết mọi người khi học một ngôn ngữ mới thường không có nhiều thời gian và một môi trường lý tưởng. Vậy cách học ngữ pháp thế nào là tốt nhất? Đây là câu hỏi không dễ trả lời chút nào. Có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc dạy […]

January 28, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 1,171 views

USEFUL EXPRESSION Expression that can be used in telling OPINION I believe that… I think that… It is my opinion that… My favorite … It is my estimation that… I prefer In my opinion I consider For me… The best I strongly feel that… Expressions that can be used in telling REASONS […]

January 28, 2015 | by nguyen phuong | Lượt xem: 1,295 views

Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì. Câu giả định có tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh. Trong câu giả định, người ta […]


Phương Pháp Tự Học Ngữ Pháp