Thì tương lai đơn: will và be going to khác nhau thế nào?

Khi sử dụng thì tương lai đơn để nói về kế hoạch trong tương lai, nhiều người hoang mang không biết khi nào thì nên dùng "will" và khi nào dùng "am going to". Thông qua ví dụ và bài viết hôm nay, Anh Ngữ Tôi Tự Học sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và sử dụng thật đúng nhé!

Trước hết, chúng ta xem ví dụ sau để hiểu thêm về "I will":

will

Sue nói với Helen:

Let's have a party

– That's a great idea. We will invite lots of people.

Trong câu của Helen, "will" được dùng khi cô đưa ra quyết định vào thời điểm nói về một kế hoạch trong tương lai. Trước đó người nói chưa đưa ra quyết định này. Bữa tiệc là một ý tưởng vừa mới xuất hiện.

going toNgày hôm sau, Helen gặp Dave và nói:

– Sue and I decided to have a party. We're going to invite lots of people.

Vẫn là hành động mời khách, nhưng vào thời điểm Helen nói với Dave, thì đây là một quyết định đã có từ một ngày trước đó.

Nhìn vào biểu đồ, ta có thể thấy thời điểm ra quyết định có trước thời điểm nói. will vs going tp

Hình này bổ sung thêm một số ví dụ để so sánh về "will" và "be going to".

Ngoài ra, "be going to" cũng được dùng khi chúng ta biết rằng "cái gì sắp sửa xảy ra" ở thời điểm nói. Ví dụ, khi nhìn thấy người đàn ông khuân đồ nặng đi hướng tới bức tường, chúng ta biết rằng ông ta sắp sửa đâm sầm vào nó. Do đó, chúng ta có thể nói: "He is going to walk into it".
[Sưu Tầm]

Thì tương lai đơn: will và be going to khác nhau thế nào?

Bình Luận