10 CỤM TỪ KINH ĐIỂN GIÚP BẠN “THÂU TÓM” TOEIC

Trong quá trình học TOEIC, chắc chắn sẽ có lúc bạn gặp phải khó khăn với những cụm từ (động từ, danh từ,..) và một số thành ngữ cơ bản trong tiếng Anh. Vì vậy, Anh ngữ Tôi Tự Học giúp bạn tổng hợp 10 cụm từ hay gặp và dễ gây khó khăn đối với các bạn học viên TOEIC, hy vong có thể giúp đỡ các bạn được một chút trong quá trình ôn luyện!!!

 

0

1

2

3

4

5


10 CỤM TỪ KINH ĐIỂN GIÚP BẠN “THÂU TÓM” TOEIC

Bình Luận